Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących13.02.2023 08:29

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w jubileuszowej 50. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących organizowanej – podobnie jak poprzednie edycje – przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT) SIMP O/Szczecin we współpracy m.in. z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tegoroczna KKBN, będąca największą i najliczniej odwiedzaną konferencją z zakresu badań NDT, diagnostyki i kontroli technicznej w kraju i jedną z większych w Europie, odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 17–19 października 2023 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie kkbn.pl.

Podczas 49. edycji konferencji zorganizowanej w Hotelu Aquarius w Kołobrzegu w dniach 18–20 października 2022 r. miało miejsce 41 wystąpień. W wystawie, towarzyszącej tradycyjnie Konferencji, uczestniczyło 19 firm, a udział w niej ogółem brało ponad 300 osób. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, a w pracach wspierali go m.in. dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT pełniący funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Tomasz Chady, Prezes PTBNiDT SIMP oraz dr Barbara Grochowalska. Pracami Komitetu Organizacyjnego kierował Bogusław Olech, Prezes szczecińskiego oddziału PTBNiDT SIMP.

Podczas inauguracji konferencji Prezes PTBNiDT SIMP prof. Tomasz Chady wręczył 4 medale im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego przyznawane za zasługi i osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie badań nieniszczących. Wśród laureatów znalazł się emerytowany pracownik WE prof. dr inż. Ryszard Sikora

  • nagrodę im. prof. Zdzisława Pawłowskiego dla młodego uczestnika Konferencji, którą przyznano Pawłowi Mazurkowi z AGH w Krakowie za referat pt. „Szczątkowe pole magnetyczne jako źródło informacji o stanie technicznym lin stalowych”,
  • nagrodę Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa dla najlepszego referatu w kategorii „Spajanie” za referat pt. „Wykrywanie wad w strukturach cienkościennych z wykorzystaniem estymacji lokalnej liczby falowej ultradźwiękowych fal prowadzonych” dla zespołu: Jakub Spytek, Kajetan Dziedziech, Łukasz Pieczonka, również z krakowskiej AGH.

Streszczenia oraz wybrane referaty zostały opublikowane w kwartalniku „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, a rozszerzone wersje ukażą się w numerze specjalnym czasopisma „Open Engineering” wydawanego przez De Gruyter. Edytorami tego wydania są pracownicy Wydziału Elektrycznego ZUT: dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT i dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej: dr inż. Dariusz Ulbrich i dr inż. Jakub Kowalczyk.

Zdjęcia: PTBNiDT