SPOTKANIE NOWOROCZNO – KOLEŻEŃSKIE CZŁONKÓW SIMP

9 lutego 2024 roku o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie noworoczne członków SIMP w hotelu Vulcan w Szczecinie. Na spotkaniu Zarząd Oddziału przedstawił najważniejsze i najciekawsze informacje z działalności Zarządu oraz poszczególnych Sekcji i Kół w 2023r. Spotkanie przebiegało w koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy dyskutowali o minionych wydarzeniach i planowali kolejne. Na spotkaniu zostały wręczone legitymacje nowym członkom oddziału.

Sesja zdjęciowa oraz informacja z podejmowanych działań w załączeniu.

 

INFORMACJA Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W ODDZIALE SIMP W SZCZECINIE W 2023r.

 

 1. 01.2023 w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie odbyło się Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie Członków Oddziału. Mieliśmy okazję podziwiać zgromadzone w Muzeum kolekcje, w tym produkowane w Szczecinie samochody marki Stoewer i inne zabytki motoryzacji, o których z pasją opowiadał Dyrektor Stanisław Horoszko. W spotkaniu uczestniczyły 63 osoby.
 2. 01.2023 odbyło się w Domu Mechanika na Sabały na posiedzeniu PTBNiDT SIMP wystąpienie prof. dr hab. inż. Piotra Bielawskiego , który przedstawił temat, „Wybrane uszkodzenia elementów silników spalinowych: przyczyny  i symptomy”, współautorem wystąpienia był dr inż. Zygmunt  Raunmiagi.
 3. 18 lutego 2023r. odbył się rejs edukacyjno-integracyjny, statkiem – lodołamaczem m/v „KUNA”. Kuna to prawie 150 letni najstarszy lodołamacz rzeczny na świecie. W rejsie uczestniczyły 22 osoby, członkowie Koła Indywidualnego oraz Koła Portowego a organizacją zajął się Kol. Robert Dmochowski oraz Kol. Czesław Dziembaj. Rejs odbył się na trasie Bulwar Gryfino – Odra – Bulwar Dworca Głównego PKP w Szczecinie a zorganizował dla nas Armator tzn. Stowarzyszenie Wodniaków -„Przystań Gorzów” z Gorzowa Wlkp.
 4. 03.2023 w Domu Mechanika w Szczecinie na posiedzeniu PTBNiDT odbyły się dwa wystąpienia: Pani dr Barbara Grochowalska z ZUT w Szczecinie przedstawiła wyniki pracy „Badania nieniszczące dielektrycznych struktur wytwarzanych addytywnie z zastosowaniem elektromagnetycznych metod wysokich częstotliwości i głębokiego uczenia maszynowego”.
 5. Pan dr inż. Mateusz Jurkowski przedstawił referat pt. „Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami mechanicznymi a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach pełzania”. Był to temat pracy doktorskiej obronionej w lutym bieżącego roku. Oba wystąpienia wywołały ciekawą i szeroką dyskusję wśród słuchaczy.
 6. 11 sierpnia 2023r. odbyła się ,,Podróż w czasie” ulicami Szczecina zabytkowym tramwajem z 1956 roku dla tegorocznych seniorów Jubilatów. Powodem zorganizowania tej podróży w czasie były 88. urodziny naszej koleżanki, Kazimiery Grzybowskiej – długoletniej pracownicy komunikacji miejskiej w Szczecinie, która przez ok. 40 lat jako inżynier drogowiec odpowiadała za projekty, nadzory inwestorskie podczas remontów i przy nowych inwestycjach. Drugim bohaterem tej wyprawy był również zasłużony dla komunikacji miejskiej kol. Włodzimierz Baturewicz, kończący w tym roku 89 lat. Wycieczka mogła się odbyć dzięki Sponsorowi Tramwaje Szczecińskie. Podróż tramwajem trwała 1,5 godziny, a spotkanie przy ognisku około 3 godziny. Organizator i pomysłodawca kol. Czesław Dziembaj.
 7. W dniach 01 – 08 września 2023 odbyła się wycieczka techniczno-turystyczna „PODLASIE –LITWA SIMP 2023”. W ramach wzajemnych kontaktów odbyły się spotkania z przedstawicielami Oddziału SIMP w Białymstoku oraz w Wilnie na Litwie ze Stowarzyszeniem Techników i Inżynierów Polskich na Litwie im. Rafała Kalinowskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniu 06.09.2023r. z udziałem Kolegów Stefan Skrzypiec, Tadeusz Orlewicz, Henryk Samborek oraz Marian Nowak.
 8. 10.2023 Koło Portowe SIMP w Szczecinie zorganizowało II TURNIEJ STRZELECKI Koła Portowego SIMP i Loży Szyderców – Świnoujście. Pierwsze miejsce zajął kol. Wojciech Osuch – 41 pkt. a drużynowo Koło Portowe.
 9. W dniu 03.11.2023r. zwiedzaliśmy Morskie Centrum Nauki na pięknych bulwarach szczecińskich wraz z przewodnikiem. W spotkaniu udział wzięły 53 osoby. Po zwiedzaniu nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom SIMP.
 10. W dniach 17-19 października 2023 r. w Kołobrzegu odbyła się JUBILEUSZOWA 50. KRAJOWA

KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH – SIMP. W konferencji uczestniczyło 333 osoby, w tym 21 obcokrajowców reprezentujących 10 państw od Czech po Singapur. Organizację 50. KKBN Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (PTBNiDT SIMP) powierzył Oddziałowi PTBNiDT SIMP w Szczecinie. Trzy dni obrad podzielono na:

 • sesje plenarne – odbyło się 10 sesji zwyczajnych, podczas których wygłoszono 41 referatów,
 • sesję konkursową
 • sesje warsztatowe

Równolegle odbywała się wystawa: sprzętu, wyposażenia i materiałów do badań NDT, swoje propozycje przedstawiło 19 wystawców reprezentujących krajowych i zagranicznych producentów.

Organizatorzy konferencji umożliwili również, na prośbę zainteresowanych, zorganizowanie obrad „okrągłego stołu” dotyczących „Omówienie zmian normy PN EN ISO 9712 wydanie 2022-09”. W tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele; Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny- Centrum Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen, TÜV SUD, Lucchini Poland Sp. z o.o.; Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących,  Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, Komitetu Naukowego 50 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny numer 7. Ogółem podczas 50. KKBN przedstawionych zostało 49 referatów. Streszczenia oraz wybrane referaty zostały opublikowane w kwartalniku „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, w numerze 1-4/2023, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie czasopisma (bnid.pl). Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył P. Bogusław Olech.

 1. 11.2023 w siedzibie Oddziału SIMP w Szczecinie odbyło się Posiedzenie Członków PTBNiDT SIMP O/ Szczecin. Podczas spotkania przedstawione zostały dwie prelekcje:

dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT w Szczecinie przedstawił temat ,,Wykorzystanie metod analizy modalnej w diagnostyce stanu dynamicznego korpusu łożyska nr 6 turbozespołu 200MW”.  Współautorem pracy był Dariusz Pabian, wystąpienie wywołało interesującą dyskusję. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

 1. 12.2023 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Mechatroniki kolega Krzysztof Dokowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Przemysłowej Wydziału. W posiedzeniu brało udział ok. 40 osób, zarówno kierownicy katedr i laboratorium, osoby zajmujące się promocją działu i prodziekani oraz osoby reprezentujące instytucje i zakłady współpracujące z Wydziałem. Omawianymi problemami była m.in. spadająca ilość studentów oraz chęć współpracy z zakładami przemysłowymi i instytucjami rynku pracy.
 2. W listopadzie i grudniu odbyły się trzy koleżeńskie spotkania przedświąteczne dla seniorów Koła Indywidualnego, członków Koła Portowego oraz Sekcji Energetycznej. Spotkania miały charakter towarzysko – społeczny. W miłej atmosferze uczestnicy spędzili wspólnie czas wspominając wydarzenia, w których brali udział.
 3. Ponadto w 2023r. odbyło się 10 spotkań Zarządu Oddziału, Prezes Małgorzata Gadomska brała udział w spotkaniach Rady Regionu NOT w Szczecinie jako przedstawiciel Oddziału Szczecin, w roboczym spotkaniu prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych SIMP w Warszawie, w Makroregionie organizowanym przez Oddział Płocki. W Płocku oprócz obrad dotyczących problemów jakie pojawiają się w funkcjonowaniu stowarzyszenia z przewodnikiem zwiedzaliśmy Rafinerię Orlen.
 4. 12.2023 odbył się Mikołaj Spawalnik 2023 czyli Mikołajkowy Quiz dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Materiałoznawstwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Mecenasami byli m.in. PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie.

 

Opracowanie: Małgorzata Gadomska

15 lutego 2024r.