Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Szczecinie

Sabały 11 a

71-341 Szczecin
Biuro Oddziału czynne:

w poniedziałek w godzinach 11.00 – 16.00

oraz

w czwartek w godzinach od 13:00 do 18:00

tel. 91 487 66 82

e-mail: simp.szczecin@gmail.com

Zebrania Zarządu planowane są w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00

Szkolenia i egzaminy

tel. 91 44 20 007

– Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP

http://odksimp.com.pl/

odk.simp.szczecin@interia.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach

8.30. – 15.30

Nr konta bankowego: PEKAO SA I/O Szczecin
15 1240 3813 1111 0000 4375 7370