Sekcje / Koła

Sekcja/Towarzystwa/Koła Prezes e-mail Telefon

SEKCJE

Towarzystwo Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła Tomasz Łokietek tomasz.lokietek@zut.edu.pl 508 394 494
Spawalnictwa Marek Saperski biuro@saperski.com.pl 601 66 95 21
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Bogusław Olech boguslawolech@wp.pl 601 795 718
Energetyczna Krzysztof Dokowski kdokowski@calesco.pl 509 359 084

KOŁA

Koło Portowe przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Stefan Skrzypiec simp.portszczecin@onet.pl 603 659 516
Klub Członków Indywidualnych i Koło Seniorów Robert Dmochowski rd@nordaport.com 574 685 144