Historia Oddziału

W Polsce początki zespołowej i społecznej działalności mechaników sięgają XIX wieku. Pierwszy zespół pracujących naukowo techników polskich działał z inicjatywy Stanisława Staszica od 1800 do 1830 r. w ramach Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W 1826 r. po raz pierwszy pojawiła się nazwa „ technik” w Programach Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego.
W dniu 28 czerwca 1926 r. Odbyło się konstytucyjne zebranie Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich – SIMP. Pierwszym prezesem SIMP został prof. inż. Henryk Mierzejewski. W tym czasie stowarzyszenie liczyło 37 członków – założycieli, natomiast na ostatnim przedwojennym Walnym Zebraniu Delegatów SIMP, które odbyło się 13 marca 1939 r. – liczyło 1170 członków.
Po II-giej wojnie światowej 28 marca 1946r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów wznawia działalność Stowarzyszenia pod zmienioną nazwą STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH – SIMP i wybiera Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Główny powołuje 9 Oddziałów Wojewódzkich i 7 Kół terenowych.
Oddział SIMP w Szczecinie powołany został 10 kwietnia 1946r. . Pierwszym Przewodniczącym Oddziału wybrany został kolega Michał Sołtan, a Sekretarzem kol. Tadeusz Nadobnik. Siedziba oddziału została zlokalizowana w budynku Zakładów Metalsprzętu – późniejszym „Polmo”.
W 1951 r. do struktury organizacyjnej SIMP wprowadzono koła zakładowe. To one zaczęły odgrywać poważną rolę w akcji werbunkowej nowych członków. Takiej możliwości praktycznie nie miały oddziały czy też koła terenowe.

Pierwsze koła powstają:

  • 1951 r. w Stoczni Szczecińskiej im. A Warskiego,
  • 1952 r. w Zakładach Metalsprzętu – późniejsze Polmo,
  • 1953 r w Szczecińskich Zakładach Graficznych,
  • 1954 r w Stoczni Remontowej „ Gryfia” i Porcie szczecińskim.

W kolejnych latach powstają nowe koła w zakładach a także w Jednostkach Wojskowych.
Koła a także Oddział prowadzą intensywną działalność odczytową i szkoleniową. Ciekawostką jest prowadzenie kursów przygotowawczych na stopień inżyniera. Kierownikiem tych kursów był kol. inż. Kazimierz Krawczak. Dla młodego dziś pokolenia wyjaśnię , że w latach powojennych głód kadry inżynierskiej powodował , że technikom – absolwentom renomowanych szkół technicznych, po dodatkowym kursie, NOT nadawał tytuł inżyniera.
Sekcje Naukowo – Techniczne tworzą grupy specjalistów zatrudnionych w różnych działach gospodarki. Pierwsza na terenie Szczecina powstaje w roku 1953 Sekcja Poligrafów. Następne to: 1957 r. – Sekcja Okrętowców, i w 1961 roku Sekcja Energetyczna. Najbardziej dynamiczny rozwój sekcji datuje się od 1965 r.
Działalność Gospodarcza – datuje się z dniem 23.09.1958 r. Przemysł i gospodarka zgłasza zapotrzebowanie ekspertyz i rozwiązań nurtujących go problemów technicznych. W tym celu Zarząd Główny SIMP powołuje Grupy rzeczoznawców, a następnie po okrzepnięciu struktury od 1975 r. powołany zostaje Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego, a w nim, Ośrodek w Szczecinie, który zasięgiem swoim obejmuje tzw. Makroregion Północny SIMP, czyli Oddziały w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Gdańsku i Elblągu. Filie te z biegiem czasu usamodzielniają się.
Rośnie także zapotrzebowanie na szkolenia, reaktywowanie szkolnictwa zawodowego i temu wychodzi na przeciw jeden z najlepszych w kraju Ośrodek Doskonalenia Kadr, SIMP – ODOK.
Zmiana ustroju Polski przynosi także zmiany w działalności SIMP. Zanika SIMP w wojsku. Upadają stare duże zakłady, upadają też koła SIMP. W warunkach gospodarki rynkowej SIMP staje przed nowymi wyzwaniami, którym musi sprostać. Organizacja to ludzie, więc sprostać wyzwaniom muszą członkowie z młodego pokolenia.
Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy ok. 10.000 członków indywidualnych. Oddział w Szczecinie przy obecnym upadku wielu zakładów przemysłowych nie tylko w branży metalowej w naszym mieście i w tak zwanym „starym województwie” na którego terenie działa Oddział, z ponad 200 członkami plasuje się w środku oddziałów w skali kraju. Więcej informacji o SIMP na stronie Zarządu Głównego SIMP, czyli www.simp.pl, i w dwumiesięczniku „Wiadomości SIMP” oraz prasie technicznej wydawanej przez SIMP i NOT.

Opracował: J.Szatkowski