Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Funkcja Nazwisko i imię e-mail telefon

 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU
Prezes Honorowy Zbigniew NEUMANN info@neumann.szczecin.pl 91 487 66 44
501 455 575
Prezes Zarządu Małgorzata GADOMSKA ggadomska@interia.pl 502 895 965
Wiceprezes Krzysztof DOKOWSKI kdokowski@calesco.pl 509 359 084
Wiceprezes Stefan SKRZYPIEC simp.portszczecin@onet.pl 603 659 516
Skarbnik Rafał SYC rafalsyc@wp.pl 509 179 720
Sekretarz Tomasz ŁOKIETEK tomasz.lokietek@zut.edu.pl 508 394 494
Członek Robert Dmochowski rd@nordaport.com 574 685 141

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Bogusław Olech boguslawolech@wp.pl 604 701 960
Z-ca Przewodniczącego Marian NOWAK simpnowak@gmail.com 607 22 30 60
Członek Piotr Dubis

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Andrzej Żaczyński 602 618 629
Sekretarz Henryk SAMBOREK henryk.samborek@o2.pl 607 618 804
Członek Grzegorz Śmigielski

 

Delegaci na WZD SIMP
Małgorzata Gadomska
Rafał Syc

 

 

Członkowie honorowi
Lesław Górniewicz
Jan Jęczkowski
Zbigniew Neumann
Jerzy Rzetelski
Henryk Sosnowski
Józef Szatkowski

Powyższy wykaz obejmuje wszystkich żyjących (nazwiska wyróżnione pogrubionym tekstem) i nieżyjących Członków Honorowych SIMP Oddziału w Szczecinie.