Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Funkcja Nazwisko i imię e-mail telefon

 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU
Prezes Zbigniew NEUMANN info@neumann.szczecin.pl 91 487 66 44
501 455 575
Wiceprezes Małgorzata GADOMSKA ggadomska@interia.pl 508 296 476
Wiceprezes Krzysztof DOKOWSKI kdokowski@calesco.pl 509 359 084
Wiceprezes Stefan SKRZYPIEC simp.portszczecin@onet.pl 603 659 516
Sekretarz Rafał SYC rafalsyc@wp.pl 509 179 720
Skarbnik Tomasz ŁOKIETEK tomasz.lokietek@zut.edu.pl 91 449 40 62
508 394 494
Członek Bogusław OLECH bogusławolech@wp.pl 601 795 718

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Marian KOWALSKI marian_kowalski@op.pl 604 701 960
Członek Marian NOWAK simpnowak@gmail.com 607 22 30 60
Członek Andrzej ŻACZYŃSKI ka.zaczynscy@gmail.com 785 196 882

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Romuald MYŚLIWIEC 602 618 629
Sekretarz Henryk SAMBOREK henryk.samborek@o2.pl 607 618 804
Członek Robert DMOCHOWSKI

 

Delegaci na WZD SIMP
Małgorzata Gadomska
Rafał Syc

 

 

Członkowie honorowi
Lesław Górniewicz
Jan Jęczkowski
Zbigniew Neumann
Jerzy Rzetelski
Henryk Sosnowski
Józef Szatkowski

Powyższy wykaz obejmuje wszystkich żyjących (nazwiska wyróżnione pogrubionym tekstem) i nieżyjących Członków Honorowych SIMP Oddziału w Szczecinie.