XIII Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2024

 

W dniu 25.05.2024 r. w Leśnym Kompleksie Promocyjnym i w Ogrodzie Dendrologicznym im. prof. Jerzego Tumiłowicza w Glinnej odbyły się XIII Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2024, organizowane pod hasłem: „Współczesne leśnictwo a rozwój techniki i oczekiwania społeczne”. XIII DTPZ objął patronatem honorowym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Partnerem wydarzenia było Nadleśnictwo Gryfino, a współorganizatorem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był szczeciński Oddział FSNT NOT. Po raz pierwszy Dni Techniki odbyły się pięknej scenerii leśnej z uwagi na 100 rocznicę powstania Lasów Państwowych.

 

Część oficjalną spotkania poprowadziła kol. Żaneta Bąkowska wiceprezes Zarządu FSNT NOT w Szczecinie. Oficjalną część obchodów rozpoczęło uroczyste wręczenie odznaczeń  FSNT NOT

Następnie wystąpił  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Pan Arkadiusz Paleń, który przedstawił obecną sytuację Lasów Państwowych oraz historiię Puszczy Bukowej.

Jako kolejni swoje prezentacje zaprezentowali przedstawiciele SITLiD – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Szczecin, którzy przedstawili zakresy swoich działalności. Ostatnim z wystąpień oficjalnej części spotkania była prezentacja przedstawiciela FSNT NOT, który przybliżył postać Józefa Bema z okazji jubileuszu 230. rocznicy urodzin gen. J. Bema i ustanowienia przez NOT rok 2024 Rokiem Gen. inż. Józefa Bema.

Zwieńczeniem oficjalnej części obchodów było zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego wraz z Przewodniczką Lasów Państwowych, która w ciekawy sposób przestawiła historię Ogrodu. Zaprezentowała między innymi najciekawsze okazy znajdujące się na terenie ogrodu takie jak np. Mamutowiec Olbrzymi, Jodła Olbrzymia, Klon Japoński czy też Orzesznik Pięciolistkowy.

 

W obchodach z ramienia Oddziału SIMP Szczecin brali udział kol. Rafał Matuszak oraz  kol. Marcin Chodźko.

 

 

Opracowanie:

Małgorzata Gadomska

Rafał Matuszak