SONY DSC

 

 

 

Makroregion Północny SIMP w Ustroniu Morskim

W dniach 24-26 maja 2024 roku, w Ustroniu Morskim, odbyło się spotkanie Makroregionu Północnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizowane przez Oddział w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z oddziałów SIMP ze Szczecina, Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Olsztyna, Płocka, Torunia, Włocławka. Spotkanie było okazją do wymiany myśli technicznej oraz organizacyjnej członków stowarzyszenia oraz nieformalnych rozmów, które sprzyjają zacieśnieniu więzi pomiędzy członkami różnych oddziałów. Inaugurację obrad poprowadził kol. Ryszard Osiowy, podkreślając znaczenie spotkania dla dalszej współpracy i rozwoju Stowarzyszenia. Następnie Prezes SIMP, prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski podkreślił wagę współpracy między oddziałami oraz przedstawił najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi SIMP w najbliższej przyszłości. Po wystąpieniu Prezesa, dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK, przedstawiła wykład inauguracyjny na temat „Perspektywy Zielonego Ładu”. W swoim wystąpieniu skupiła się na wyzwaniach i możliwościach związanych z wdrażaniem zielonych technologii w przemyśle. Omówiła również potencjalne korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z takich działań, a także przedstawiła konkretne przykłady wdrożeń, które mogą stać się inspiracją dla członków SIMP.

W trakcie obrad poruszono także szereg istotnych tematów, takich jak:

  1. Informacje z działalności oddziałów (przedstawiciele oddziałów).
  2. System zarządzania jakością Oddziałów i JDG – kol. Włodzimierz Fleischer.
  3. Działalność Komisji Kwalifikacyjnych – kol. Ryszard Osiowy.
  4. Działalność rzeczoznawcza w SIMP – kol. Zbigniew Neumann.
  5. System Obsługi Organizacji – SORGA – kol. Jarosław Gębka.
  6. Działalność gospodarcza w SIMP – kol. Ryszard Osiowy.
  7. Działalność statutowa organów SIMP – kol. Nestor Kantor.
  8. Współpraca SIMP z przemysłem obronnym – kol. Jerzy Ickiewicz.

Po każdym z tematów przewidziano dyskusję oraz wymianę doświadczeń i sformułowanie wniosków.

Na zdjęciach: 1. Uczestnicy Makroregionu z poszczególnych Oddziałów, 2. Prezes SIMP prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, Prezes Honorowy O/Szczecin Zbigniew Neumann, Prezes O/Szczecin Małgorzata Gadomska

Opracowanie

Małgorzata Gadomska