W dniu 30.03.2023 w Domu Mechanika w Szczecinie odbyło się drugie w tym roku Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, Oddział w  Szczecinie.

Tematem głównym Posiedzenia były dwa wystąpienia;

dr Barbara Grochowalska z ZUT w Szczecinie przedstawiła wyniki pracy „Badania nieniszczące dielektrycznych struktur wytwarzanych addytywnie z zastosowaniem elektromagnetycznych metod wysokich częstotliwości i głębokiego uczenia maszynowego”

i dr inż. Mateusza Jurkowskiego z Firmy TENSLAB Sp. z o.o „Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami mechanicznymi a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach pełzania”. Był to  temat Jego pracy doktorskiej obronionej w lutym bieżącego roku.

Oba wystąpienia wywołaly ciekawą i szeroką dyskusjęm w której główny udział brali Koledzy z Zakładów Chemicznych Police, szczególnie zainteresowani tematyką obu referatów.

Przed wystąpieniami merytorycznymi miała miejsce uroczystość wręczenia  legitymacji SIMP nowym Członkom przystępującym do naszego Stowarzyszenia/Towarzystwa, w tym Małżeństwu. Nowo przyjętym Koleżance i Kolegom życzymy dużo zadowolenia z pracy społecznej w SIMP, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu prywatnym.

Wręczenia legitymacji dokonał Kolega Zbigniew Neumann, Honorowy Prezes Oddziału SIMP
w Szczecinie

W Posiedzeniu wzięło udział 25 Osób.

Prezes PTBNiDT SIMP O/Szczecin
Bogusław Olech

Foto 1. Legitymację członkowską otrzymuje Pani Barbara Grochowalska, wręczają Zbigniew Neumann Prezes Honorowy ZO SIMP w Szczecinie i Bogusław Olech Prezes PTBNiDT SIMP o/Szczecin

 

 

Foto 2. Legitymację członkowską otrzymuje Pan Ryszard Grochowalski, wręczają Zbigniew Neumann Prezes Honorowy ZO SIMP w Szczecinie i Bogusław Olech Prezes PTBNiDT SIMP o/Szczecin.

 

Foto 3. Referat przedstawia Koleżanka Barbara Grochowalska