3 marca 2021w formule online odbyło się pierwsze w 2021 roku Posiedzenie  Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT SIMP. Posiedzenie rozpoczęło się od relacji z wręczenia Medalu im. Pana Profesora Zdzisława Pawłowskiego – przyznanego przez Kapitułę Medalu,  na wniosek ZO PTBNiDT SIMP w Szczecinie, Firmie Technic-Control sp.z o.o., ze Szczecina. Wręczenia Medalu dokonał Prezes PTBNiDT SIMP prof. dr hab. inż. Tomasz Chady. Medal odebrali; Prezes Spółki, Dyrektor mgr inż. Bogdan Piekarczyk i Zastępca Dyrektora, Szef Jakości mgr inż. Ryszard Świderski, Wręczenie odbyło się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Rys.1. Uroczystość wręczenia Medalu; od lewej, Ryszard Świderski, Bogdan Piekarczyk, Tomasz Chady

Na zakończenie tej części kol Bogdan Piekarczyk przedstawił dokonania i obecne obszary działalności firmy.

Kolejnym punktem Posiedzenia był wykład starszego mechanika dr inż. Zygmunta Raunmiagi , Akademia Morska w Szczecinie – „Badania własne i naprawa konwencjonalnych rozpylaczy paliwa tłokowych silników spalinowych z zapłonem  samoczynnym” .

Rys.2 Autor. Zygmunt Raunmiagi „w pełnej krasie online”

 

Rys. 3 Przedmiot wykładu

 

 

Rys.4 Adam Sajek z tytułem swojego wystąpienia

Kończącym Posiedzenie punktem była informacja Kolegi dr inż. Adama Sajka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, który w swoim wystąpieniu Jak to było zorganizowane? Szczecińskie Seminarium Spawalnicze  w czasie  pandemii”  przedstawił stronę organizacyjno–techniczną przygotowań i prowadzenia wszechobecnych na dzisiaj spotkań; zdalnych, online, webinar czy jeszcze inaczej nazywając, wystąpienie pokazało „plusy + i plusy-‘ takiego przedsięwzięcia.

Tradycyjnie przy okazji naszych Posiedzeń przed formalnym jeszcze jego otwarciem jak i po zakończeniu części z porządku dziennego, odbyła się burzliwa dyskusja na tematy nurtujące środowisko.

W Posiedzeniu uczestniczyło 21 Osób w tym Koleżanka z Dzierżoniowa i Koledzy
z Warszawy i Gorzowa Wlkp. W spotkaniu uczestniczył również Włodzimierz
Fleischer – wiceprezes ZG SIMP.

Bogusław Olech

Prezes PTBNiDT SIMP o/ Szczecin

Wiceprezes ZO SIMP w Szczecinie