„(…) W czerwcu 1946 r. powołano w fabryce POLMO pierwsze koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w Szczecinie. W 1983 r. miasto przekazuje SIMP budynki, w których utworzono fabrykę gdzie produko-wano motocykl Junak. Jego współtwórcami byli A. Loniewski i Z. Konieczek. Zbigniew Neumann – prezes Szczecińskiego Oddziału SIMP, który od 1991 r. pełni tę funkcję do dziś z jedną przerwą, propaguje kulturę techniczną w mieście i regionie. Utrwala historię pisząc i wydając wiele biografii zasłużonych inżynierów i techników.
18 września br. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni w Szczecinie odbyła się -pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta miasta Szczecina – uroczystość 75-lecia szczecińskiego Oddziału SIMP. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, uczelnianych, stowarzyszeń oraz członkowie Stowarzyszenia. Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie sztandaru dla Oddziału, którego inicjatorem i realizatorem ustanowienia sztandaru był Stefan Skrzypiec (Koło SIMP przy Zarządzie Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.). Spotkanie zakończyło się przy tradycyjnej lampce wina(…)”

Źródło: Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny NOT (Nr 11-12, Listopad-Grudzień 2021 – Strona 11)