W dniu 13.04.2023r. w Domu Mechanika przy ul. Sabały 11a w Szczecinie miało miejsce zebranie Zarządu Oddziału.

Posiedzenie otworzyła Prezes O/Szczecin kol. Małgorzata Gadomska, która przywitała przybyłych oraz przedstawiła porządek obrad. Na zebranie przybyli zaproszeni goście, którym zostały uroczyście wręczone tytuły rzeczoznawców SIMP oraz legitymacje członkowskie.

Zebranie odbyło się według ustalonego porządku obrad odnoszącego się do następujących tematów:

  • przedstawiono informację z uczestnictwa w Radzie SIMP zorganizowanej przez ZG w Warszawie, a w szczególności informację o przygotowaniach do wdrożenia programów: informatycznego – tj. Systemu Obsługi Organizacji (elektronicznego systemu rejestracji członków) i finansowo-księgowego;
  • przedstawiono wnioski i przyjęto jednogłośnie siedmiu kandydatów na nowych członków SIMP,
  • omówiono i przyjęto jednogłośnie plan pracy na obecną kadencję Zarządu Oddziału;
  • poinformowano o udziale przedstawiciela SIMP w uroczystości nadania sztandaru oraz 10-leciu ZCEMiP w Szczecinie i wręczeniu okolicznościowego listu gratulacyjnego;
  • poinformowano o zmianie na stanowisku pracownika biura;
  • poinformowano o spotkaniu z KR;
  • ustalono termin następnego posiedzenia Zarządu Oddziału SIMP w Szczecinie na05.2023 o godz.16.00 w Domu Mechanika.

 

Z planem pracy oraz innymi ustaleniami można zapoznać się w Biurze Oddziału. Serdecznie zapraszamy Członków SIMP do uczestnictwa w organizowanych formach.