POSIEDZENIE PTBNiDT O/SIMP Szczecin

Posiedzenie PTBNiDT SIMP o/ Szczecin W dniu 14.04.2021 ponownie w formule online odbyło się trzecie w tym roku Posiedzenie  Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT SIMP. Wiodącym tematem była prezentacja ” Ultradźwiękowa kamera FLIR...

Posiedzenie PTBNiDT SIMP O/Szczecin

3 marca 2021w formule online odbyło się pierwsze w 2021 roku Posiedzenie  Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT SIMP. Posiedzenie rozpoczęło się od relacji z wręczenia Medalu im. Pana Profesora Zdzisława Pawłowskiego – przyznanego...

Z działalności PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie.

4. listopada 2020 odbyło się Posiedzenie szczecińskiego Oddziału, Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących SIMP. Posiedzenie po raz pierwszy odbyło się on-line. Głównym, podwójnym, Bohaterem wieczoru był Kolega Tomasz Chady, Prezes Zarządu Towarzystwa....

BOLESŁAW BRIKS – Szczecinianin wyjątkowy

Kim był Bolesław Briks, starszym mieszkańcom Szczecina przypominać nie trzeba. Ten wybitny działacz oświatowy, pionier edukacji zawodowej w Szczecinie, urodził się 5 listopada 1901 r. w Kałaharówce, a do Szczecina przyjechał po zakończeniu...