W dniu 19.05.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału SIMP w Szczecinie.
W wyniku trwającego ponad 2 godziny Zebrania dokonały się znaczące zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Jednocześnie dokonano wyboru Delegatów na WZD SIMP Zarządu Głównego oraz Przedstawiciela do Rady FSNT – NOT.
Podziękowano dotychczasowemu wieloletniemu Prezesowi Zarządu O/SIMP w Szczecinie
Kol. Zbigniewowi Neumannowi
W wyników wyboru Delegatów nowym Prezesem Zarządu Oddziału została Kol. Małgorzata Gadomska – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr.
Do Zarządu O/SIMP w Szczecinie wybrano Kol. Stefana Skrzypca, Kol. Rafała Syca, Kol. Krzysztofa Dokowskiego, Kol. Tomasza Łokietka i Kol. Roberta Dmochowskiego.
Komisję Rewizyjną bedą stanowić Kol. Bogusłąw Olech, Kol. Marian Nowak i Kol. Piotr Dubis
Sąd Koleżeński w składzie: Kol. Henryk Samborek, Kol. Andrzej Żaczyński i Kol. Grzegorz Śmigielski
Delegatami na Walne zgromadzenie SIMP w Rydzynie zostali Kol. Małgorzata Gadomska i Kolega Rafał Syc.
Przedstawicielem do Rady FSNT – NOT została Kol. Małgorzata Gadomska

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SIMP Oddział Szczecin wybrało
Kol. Zbigniewa Neumann na Prezesa Honorowego Oddziału SIMP w Szczecinie.