W dniu 27.01.2022 odbyło się ostatnie w tej kadencji Posiedzenie PTBNiDT SIMP przy Oddziale SIMP w Szczecinie. W tym miejscu chciałbym dodać, że od wielu lat, w związku, ze współpracą
z Kolegami zrzeszonymi w Oddziale SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, a zajmującymi się tematyką badań nieniszczących i diagnostyką techniczną, tworzymy formułę międzyoddziałowego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Pod koniec roku ubiegłego formalnym naszym członkiem stał się Kolega Włodzimierz Fleischer, w poprzednich latach czynnie wspierający naszą działalność. Obecnie z Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp do Towarzystwa należy 5 Kolegów.
Posiedzenie odbyło się w formule online.
Uczestnikom naszego Posiedzenia przedstawione zostały tematy;
Nieniszcząca ocena stanu anizotropowych materiałów ferromagnetycznych prof. dr hab. inż. Tomasz CHADY ZUT w Szczecinie, mgr inż. Ryszard Dymitr ŁUKASZUK Szkoła Doktorska ZUT. Referował Ryszard Dymitr ŁUKASZUK
i

Elektromagnetyczna nieniszcząca metoda oceny stanu żelbetu za pomocą drgań indukowanych polem magnetycznym prof. dr hab. inż. Tomasz CHADY, dr inż. Adam ZIELIŃSKI ZUT w Szczecinie mgr inż. Paweł Karol FRANKOWSKI Szkoła Doktorska ZUT . Temat przedstawił Adam ZIELIŃSKI

Druga część spotkania poświęcona była tegorocznej akcji sprawozdawczo wyborczej w jednostkach SIMP.
W Posiedzeniu udział wzięło 18 Osób, dzięki formule online również Koledzy z Warszawy.

Bogusław Olech
Prezes PTBNiDT o/ Szczecin