Dzień pierwszy – 19 października 2021

0:03:17 Otwarcie 49. KKBNTomasz Chady – ZUT w Szczecinie
0:08:30 Wystąpienie w imieniu ICNDTDavid Gilbert – ICNDT, Vienna, Austria
0:34:55 Wystąpienie w imieniu EF NDT oraz The new paths of NDT in the future of Industry 4.0Fermin Gomez Freile – EFNDT, Brussels, Belgium
1:17:46 Badania VT. Ocena przełomówJacek Słania – Łukasiewicz – IS, Gliwice
1:39:54 Prezentacja nowego modelu wideo boroskopu w naszej ofercie: Everest Mentor FlexCezary Urban – Everest Polska
2:04:44 Tendencje rozwojowe w radiografii cyfrowejMarcin Rasek – PTBN
2:32:40 Zamknięte źródła radiograficzne stosowane w NDT produkcji NCBJ OR POLATOMBogdan Zając – LBMNCBJ
2:57:04 Oddziaływanie promieniowania jonizującego na poszczególne rodzaje materiałów w badaniach nieniszczącychJoanna Kostrzewa – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
3:17:05 Badania nieniszczące w wymaganiach PRSAndrzej Otrębski – PRS, Gdańsk
3:38:05 PRS certyfikacja i nadzór w spawalnictwie 85 lat doświadczeńGrzegorz Pettke – PRS, Gdańsk
4:04:15 Podsumowanie pierwszego dnia Prologu oraz informacje organizacyjne

Dzień drugi – 20 października 2021

0:09:38 Powitanie Uczestników 49. KKBNBogusław Olech i Bogdan Piekarczyk – PTBNiDT Szczecin
0:12:11 Przegląd nietypowych metod nieniszczących wykorzystywanych w badaniach technicznychRyszard Nowicki
0:36:21 Ultradźwiękowa kamera do wyszukiwania wycieków powietrzaMiłosz Kałuża – Euro Pro Group Dzierżoniów
0:53:10 Detekcja drgań samowzbudnych podczas frezowania z zastosowaniem metod uczenia maszynowegoBartosz Powałka – ZUT w Szczecinie
1:37:58 Renesans badań metodą emisji akustycznej ATDariusz Knapek – EC TEST Systems Kraków
2:03:13 Zastosowanie akustyki nieliniowej w badaniach nieniszczących materiałów konstrukcyjnychŁukasz Pieczonka – AGH, Kraków
2:25:53 Badania nieniszczące konstrukcji cienkościennych z wykorzystaniem obrazowania pełnego pola propagacji ultradźwiękowych fal prowadzonychJakub Spytek – AGH, Kraków
2:45:54 Prezentacja firmy ZBM Ultra
3:03:16 Prezentacja firmy Testing
3:08:53 Prezentacja firmy NDT Systems
3:14:53 Zastosowanie zrzutowego młota Dynatup w zakresie badań złączy spawanych stali S1100QLAdam Sajek – ZUT w Szczecinie
3:36:32 Zaawansowane metody ujawniania niezgodności spawalniczych w konstrukcjach dla przemysłu stoczniowegoLechosław Tuz – AGH w Krakowie
4:03:35 Wymiana wiedzy i doświadczenia z obszaru lekkich konstrukcji kompozytowych w ramach współpracy trans granicznejFilip Dziedzic – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
4:17:30 Monitorowanie uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowychKrzysztof Dragan – ITWL, Warszawa
4:33:19 Badanie konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem metod diagnostyki obrazowej i fuzji danychKrzysztof Dragan ITWL, Warszawa
4:49:35 Zakończenie Prologu elektronicznego 49. KKBN