Z działalności PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie.

4. listopada 2020 odbyło się Posiedzenie szczecińskiego Oddziału, Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących SIMP. Posiedzenie po raz pierwszy odbyło się on-line. Głównym, podwójnym, Bohaterem wieczoru był Kolega Tomasz Chady, Prezes Zarządu Towarzystwa....

BOLESŁAW BRIKS – Szczecinianin wyjątkowy

Kim był Bolesław Briks, starszym mieszkańcom Szczecina przypominać nie trzeba. Ten wybitny działacz oświatowy, pionier edukacji zawodowej w Szczecinie, urodził się 5 listopada 1901 r. w Kałaharówce, a do Szczecina przyjechał po zakończeniu...